PROJEKTOVANJE I IZRADA INDUSTRIJSKE OPREME
> Oprema i sistemi za tunelsku, rudničku i industrujsku ventilaciju
> Oprema i sistemi za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju
> Oprema i sistemi za preradu sekundarnih sirovina
> Oprema i sistemi za sinterovanje i polimerizaciju
PROJEKTOVANJE IDUSTRIJSKIH POGONA I PROIZVODNIH SISTEMA
> Projektovanje pogona za servis helikoptera i lakih aviona
> Projektovanje pogona za skladištenje i filtraciju goriva
PROJEKTOVANJE ALATA I SPECIJALNIH UREĐAJA
> Aktivni eliminator IESN 99
> Alati za izradu kompozitnih lopatica glavnog i repnog rotora helikoptera
> Alati za proizvodnju aviona "Galaxy"
> Elektronski brojači za pakerice BK-96 i BC-100
> Merač elektrostatičkog polja 2000
> Termoanemometar TA 1.99
> Uređaj za kontrolu galvanike AH 97
> Vremenski automat VA 10-60