OPREMA I SISTEMI ZA
SINTEROVANJE I POLIMERIZACIJU
Shema upravljanja procesom sinterovanja

• Komore za polimerizaciju
• Oprema za sinterovanje sa izradom softvera za vodenje procesa pomocu racunara

DELTA SINC COMBIVAC

Softver za upravljanje procesom sinterovanja.
Potpuna automatizacija, od formiranja radnog naloga,
preko izbora parametara procesa, do kontrole procesa
i izrade štampanog izveštaja.

Upis radnog naloga

Kompjutersko upravljanje procesom