ALATI ZA PROIZVODNJU AVIONA "GALAXY"
Galaxy
  Alat
 
  Alat Alat
   

Alati za proizvodnju trupa, uključujući i pilotsku kabinu.
Avion se proizvodi u IAI (Israeli Aircraft Industry).

OSTALE DELATNOSTI

Projektovanje alata za:
• hladno kovanje eksera

• valjanje spiralnih eksera
• proizvodnju klamerica
• sečenje traka i žica
• obradu tankog lima

U ovom alatu je po prvi put u svetu proizvedena kompo zitna lopatica helikopterskog rotora sa ugrađenim električnim siste-mom za odleđiva-nje. Uzorak ove lopatice izložen je u vazduhoplovnom muzeju u Beogradu

ALATI ZA IZRADU
KOMPOZITNIH LOPATICA GLAVNOG I REPNOG ROTORA HELIKOPTERA

Click to Enlarge (21 kB)