Glavni jamski ventilator: AVJ-1400

Tehničke karakteristike elektromotora:
Tip: 1.ZK 225 M-4 Exs I IP-54
Snaga: P = 45.0 kW
Broj obrtaja: n = 1450 min-1
Jačina struje: I = 86.0 A
Kosinus ugla: cos φ = 0.85
Frekvencija: f = 50 Hz
Napon napajanja: U = 3x380 V