Aerotunelski ventilator: AVAT-2500

Tehničke karakteristike elektromotora:
Tip: 2.ZKI 355 Lk-8 IP-65
Snaga: P = 315 kW
Broj obrtaja: n = 750 min-1
Jačina struje: I = 580 A
Kosinus ugla: cos φ = 0.82
Frekvencija: f = 50 Hz
Napon napajanja: U = 3x380 V