Modularni trakasti transporter AB800

Modularni trakasti transporter se koristi za transport putničkog prtljaga od prijemnog terminala do vozila za transport putničkog prtljaga. Modularnom konstrukcijom i mogućnošću podešavanja visine, dužine i nagiba trakastog transportera je omogućeno prilagođavanje ovog sistema bilo kojem postojećem terminalu i postojećoj podlozi.

Tehničke karakteristike:

• Modularna konstrukcija promenljive dužine 0.6 – 60m
• Širina trake 800mm
• Podešljiva visina 300 – 400mm
• Brzina trake 0.1-0.5m/s
• Na zahtev kupca se isporučuje frekventni regulator brzine trake i interfejs za upravljanje i nadzor pomoću računara ili PLC-a

Trakasti transporter sa nateznom stanicom

Kratki trakasti transporter

Nastavni modul