Sigurnosna kočnica aviomosta

Sigurnosna kočnica aviomosta služi da u slučaju otkaza aviomosta blokira njegovo dalje kretanje i na taj način obezbedi sigurnost putnika.

Tehničke karakteristike:

U slučaju prekida pogonskog lanca ili otkaza elektromagnetne kočnice, aviomost pod dejstvom gravitacije kreće slobodno da pada. Ugaona brzina obrtanja sklopa lančanika, koji se nalazi na vretenu, naglo raste i pod dejstvom centrifugalne sile tegovi, koji mogu da rotiraju oko osovine, razmiču se i vrše zabravljivanje aviomosta. Udarnu silu prigušuje kočnica, koja prokliza u dobošima. Aviomost ostaje tako zabravljen sve dok pogonski motor preko lančanika ne počne da diže most, usled čega se tegovi pod dejstvom opruga vraćaju u prvobitni položaj.

• Korak vretena h = 8 - 20mm
• Ugaona brzina obrtanja vretena n0 = 35-75 o/min
• Ugaona brzina zabravljivanja n1 = 138 o/min
• Maksimalna visina propadanja aviomosta u slučaju kidanja pogonskog lanca h = 1mm
• Maksimalna visina propadanja aviomosta u slučaju otkaza el. magnetne kočnice h = 150mm

Zabravljen položaj kočnice aviomosta